Byte av proppsäkring

Proppsäkringarna (”propparna”) i elcentralen skyddar elanläggningen i händelse av överbelastning eller vid fel i elektriska apparater. När en propp gått bör man först försöka ta reda på orsaken. Därför byter man ut den trasiga proppen mot en ny med samma märkström. Märkströmmen betecknas med ampere (A). Vanliga märkströmmar på proppar är 6 A, 10 A och 16 A. Man skiljer också på snabba eller tröga proppar. De tröga propparna är försedda med en snigelsymbol och kan användas för alla ändamål.

  1. Skruva ut propphuven med den trasiga proppen ur el-centralen.
  2. Ta ur den trasiga proppen ur propphuven och sätt dit en ny propp med samma märkström.
  3. Skruva tillbaka propphuven med den nya proppen i el-centralen.

Varning! Sätt i den nya proppsäkringen i propphuven och inte i el-centralen. Skruva därefter tillbaka propphuven med den nya proppsäkringen. Om den nya proppsäkringen också går, finns det ett allvarligt fel i el anläggningen eller i anslutna apparater. Innan en ny proppsäkring sätts dit måste felkällan undanröjas.