Jordfelsbrytare

Underhåll:
På jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig.
Kontrollen bör göras med högst 6 månaders intervall.

Felsökning:
Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut?

Följande åtgärder rekommenderas:
Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder detta på att en tillfällig störning, obefogad utlösning eller ett tillfälligt fel. Om detta förfarande uppträder igen några gånger bör hjälp sökas hos en elinstallatör. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Slå ifrån automat-säkringerna i den aktuella centralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget tills att jordfelsbrytaren ånyo löser. . Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som sist återställdes. . Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar har återställts finns felet i eller före centralen.

Elinstallatörens hjälp behövs.

Om felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp, fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna, vilka tillhör gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat.

Elinstallatörens hjälp behövs.

Om jordfelsbrytaren förblir inkopplad, anslut en apparat till uttagen i taget tills att jordfelsbrytaren ånyo löser. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktigt. Låt nu en fackkunnig person undersöka och reparera.