Montering av strömbrytare

Sladdströmbrytare är avsedda för flyttbara lampor. Locken på sladdströmbrytaren hålls fast med snäpp-anordning eller skruvar.

Varning! Dra ut stickproppen ur vägguttaget innan du börjar arbetet.

  1. Skala av isoleringen. Kapa koppartrådarna så att de bli 6-7 mm långa och tvinna dem noga.
  2. Böj till ledarna och för in dem samtidigt under anslutningsskruvarna. Inga koppartrådar får sticka utanför. Dra åt skruvarna ordentligt.
  3. Tryck in sladden så att ledarna böjs och ytterisoleringen kommer under avlastningsklämman. Skruva fast klämman. Gör likadant på strömbrytarens andra sida.
  4. Provdra i sladden och kontrollera att den sitter fast under avlastningsklämman. Montera på locket, sätt i stickproppen och prova att strömbrytaren fungerar.