Skyddsjordning

Skyddsledaren leder bort den farliga strömmen om en skyddsjordad elapparat får ett fel så att strömmen når metallhöljet. I en apparatsladd är skyddsledaren grön- och gulrandig. I bostäder med elinstallationen utförd var kravet att uttag i kök, tvättstuga, garage och liknande utrymmen samt utomhus skulle vara skyddsjordade.

Huvudregel:
Skyddsledare (grön- och gulrandig) får endast anslutas till skruven vid jordtecknet.

Så här fungerar skyddsledaren:
Om det blir fel på t.ex ett strykjärn kan metalldelarna bli strömförande. Metalldelarna är anslutna till skyddsledaren i sladden. Tack vare skyddsledaren leds då den farliga strömmen bort genom jordblecken i stickproppen och det skyddsjordade vägguttaget. Det blir kortslutning, proppen ”går” omedelbart och strömmen bryts.

Varning! Om skyddsledaren saknas bryts inte strömmen. Det kan då vara livsfarligt att ta i metalldelarna.

Det är lika farligt om skyddsledaren är felkopplad, gått av eller lossnat i en anslutning.

Skyddsledaren fungerar bara om apparaten är ansluten till ett skyddsjordat uttag.

Tips: Jordfelsbrytaren är ett utmärkt kompletterande skydd vid denna typ av fel.