Montering av stickproppar

Sladdar för skyddsjordade apparater ska ha tre ledare. Den grön- och gulrandiga skyddsledaren (som ska rädda liv om det blir fel) är ansluten till jordskruven. Denna sitter på jordblecket som är märkt med jordtecknet.

Skyddsledaren ska ha en extra böj. Den ska lossna sist om ledarna släpper vid dragning i sladden

Varning! Ett livsfarligt misstag är att ansluta skyddsledaren till ett av stiften på en stickpropp eller en av hylsorna på ett sladduttag. Ett annat farligt misstag är att använda en tvåledarsladd till en apparat som ska ha skyddsjordning.