Lampsladdar

  • Lampsladden förekommer i jordat och ojordat utförande.
  • Var väldigt noga och använd alltid rätt kabel.
  • Lita aldrig på att försäljaren i varuhuset vet vilken kabel som är lämplig för just dig, då denne inte är elektriker.
  • Det måste alltid sitta en kontakt i ena änden av kabeln.
  • Man får fästa upp kabeln men endast för att den inte skall komma till skada.
  • Kort sagt, EJ för fast installation!
  • Annat än om en behörig elektriker förlagt den enligt starkströmsföreskrifterna.

OBS! Kontrollera alltid att strömmen är avslagen och inte kan bli påslagen av någon annan.

Är du det minsta osäker, fråga oss.
Du ansvarar alltid själv för din el-anläggning, så vid en olycka ligger ansvaret på Dig. Chansa inte!