Montering av lamphållare

Det finns olika typer av lamphållare. När du ska byta bör du därför ta med dengamla till affären. När du ska montera en ny är det viktigt att ha alla detaljer. Om de armatur inte går att ansluta till de nya uttagen, vänd dig till oss.
Sedan den 1 januari 1994 måste alla fasta uttag i nya eller ombyggda bostäder ha skyddsjordat utförande.

Varning! Bryt strömmen genom att dra ut stickproppen eller lampproppen. Dra alltid i själva proppen – aldrig i sladden!

  1. Skruva isär lamphållaren. I vissa lamphållare finns ett litet spärrbleck. Det måste tryckas ner med t ex en skruvmejsel.
  2. Lossa lite på låsskruven i bottendelen.
  3. Skruva fast avlastningssnippeln. Dra till låsskruven i bottendelen igen.
  4. För in sladden och trä på isolerhylsan (”svampen”).
  5. Avisolera sladden, tvinna trådarna och skruva fast dem i anslutningsdelen.
  6. Skjut in anslutningsdelen i bottendelen. Dra i sladden så går det lättare.
  7. Skruva samman lamphållaren.
  8. Tryck in sladden några millimeter i lamphållaren. Dra åt skruven på avlastningssnippeln.
  9. Dra i sladden och kontrollera att den sitter fast.