ROT-Avdrag

Minska dina dina kostnader ytterligare genom att uynyttja rätten till ROT-avdraget.

Vem har rätt till skattereduktion?

Följande förutsättningar måste vara uppfyllda för att du ska ha rätt till skattereduktion för hushållsarbete (inklusive ROT-arbeten).

Den som söker skattereduktion

  • måste ha varit obegränsat skattskyldig under beskattningsåret
  • vid beskattningsårets utgång är minst 18 år, och
  • har haft utgifter för hushållsarbete, även ROT-arbete.

Måste företagaren ha F-skattsedel?

För att du ska kunna få skattereduktion måste den företagare du anlitar ha F-skattsedel.

Hur stor skattereduktion kan jag få?

Du får skattereduktion med 30% för ROT-arbete. Beloppet är maximerat till 50 000 kronor för arbete som är utfört och betalat under året.

Kan jag få skattereduktion även om jag inte betalar någon skatt?

Du kan aldrig få skattereduktion med ett högre belopp än vad du ska betala i slutlig skatt. Om du inte ska betala någon slutlig skatt så får du ingen skattereduktion eftersom det inte finns någon skatt att räkna av emot.

Måste man äga bostaden för att kunna få skattereduktion?

Skattereduktion medges för ROT-arbetet som har utförts i en bostad som den som söker skattereduktion själv äger, exempelvis ett småhus eller en bostadsrätt.

För att du ska ha rätt till skattereduktion måste du både äga och själv nyttja den fastighet eller bostadsrätt där ROT-arbetet har utförts. Det räcker om du äger en del av fastigheten eller bostadsrätten för att du ska kunna få skattereduktion.

Vilka arbeten har bostadsrättsinnehavaren rätt till skattereduktion för?
Bostadsrättsinnehavare har rätt till skattereduktion för ROT-arbeten som en bostadsrättsinnehavare normalt svarar för och som utförs inne i bostaden. När det gäller fönster och dörrar i lägenheten ger endast arbeten på insidan av dessa rätt till skattereduktion. Reparation eller nybyggnad av balkong eller inglasning av befintliga balkonger ger inte rätt till skattereduktion. Inte heller stambyten av vatten-, avloppsledningar och motsvarande eller fasadrenoveringar ger rätt till skattereduktion.

Vilka arbeten ger rätt till skattereduktion?

Arbetet ska avse reparation, underhåll, eller om- eller tillbyggnad exempelvis renovering av kök och badrum, ommålning, tapetsering och golvläggning.
Arbetena bör typiskt sett vara sådana som utförs i eller i nära anslutning till bostaden. Arbete för att tillverka måttbeställda inventarier, t.ex. köksluckor och dörrar, som utförs hos tillverkaren ingår inte. Inte heller arkitektarbete eller motsvarande.
Nybyggande av bostadshus eller komplementhus omfattas inte.

Kan jag få skattereduktion för materialkostnader?

Nej, du kan inte få skattereduktion för materialkostnader. Det är bara arbetskostnader som ger rätt till skattereduktion. Utgifter för material, utrustning och resor räknas således inte in.

Nytt system från 1 juli 2009

Den 1 juli 2009 införs ett nytt system för att underlätta för den som vill ha skattereduktion för hushållstjänster och byggtjänster. Systemet, som kallas fakturamodellen, innebär att du får preliminär skattereduktion direkt vid köpet.
Fakturamodellen innebär att en privatperson som köper hushållstjänster eller byggtjänster av en person som har F-skattsedel ska kunna komma överens med säljaren om att betalning endast ska göras med hälften av den angivna arbetskostnaden. Säljaren får begära utbetalning från Skatteverket med den del av arbetskostnaden (inklusive mervärdesskatt) som köparen inte har betalat. Detta belopp utgör köparens skattelättnad och tillgodoräknas honom som preliminär skattereduktion. Förfarandet innebär att köparen får skattelättnaden direkt vid köpet.

Mer information hittar du på Skatteverkets webbplats